Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

13/07/2016

Darlith agoriadol cynhadledd ryngwladol ar y Dwyrain Canol

Ar Orffennaf 13eg, traddododd Grahame Davies y ddarlith agoriadol yng nghynhadledd ryngwladol BRISMES, sef y British Society for Middle Eastern Studies. Cynhaliwyd y gynhadledd ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr-Pont-Steffan - y tro cyntaf i'r gynhadledd gael ei chynnal yng Nghymru. Testun darlith Grahame Davies ar gyfer y sesiwn agoriadol oedd Cymru ac Islam. Ceir testun y ddarlith yma.

YIn the BRISMES conference

 

 


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia