Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

07/02/2004

Cysgu Gyda'r Gelyn

Ar Fedi 28, fe ddangosodd S4C rifyn hanner awr o'r rhaglen Dechrau Canu Dechrau Canmol, gan roi sylw i waith Grahame Davies. Yn y rhaglen, cafodd ei gyfweld yn ei bentre genedigol, Coedpoeth, ym Merthyr Tudful, lle y treuliodd 10 mlynedd o 1986-1996, ac yng Nghaerdydd, lle bu'n byw ers hynny. Fe ofynnwyd iddo ddewis detholiad o'i hoff emynau. Dyma wefan y rhaglen yma. Dywedodd Grahame Davies ei fod yn arbennig o falch bod Coedpoeth wedi chwarae rhan mor flaenllaw yn y rhaglen.

 


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia