Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

17/08/2013

Gwyl Lyfrau PENfro

Ar Fedi'r 15fed, 2013, am 1230 bydd Grahame Davies yndarllen ac yn trafod ei gerddi yn y gyfrol newydd Alcemi Dwr / Alchemy of Water gyda Ceri Wyn Jones fel rhan o Wyl Lyfrau PENfro. a gynhelir ym mhlas Rhosygilwen.

Ymhlith y llenorion yn cymryd rhan yn yr Wyl, fe geir: Carol Ann Duffy; Gillian Clarke a Samantha Wynne Rhydderch.

Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia