Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

08/03/2005

Nofel yn cyrraedd y 10 olaf

Mae nofel Grahame Davies, Rhaid i Bopeth Newid. wedi ei chynnwys ar restr hir cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn 2005. Cyhoeddwyd y rhestr hir mewn seremoni yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar Fawrth 3ydd. Ym mis Mai, cyhoeddwyd y rhestr fer, sef tair awdures dalentog: Caryl Lewis Martha Jac a Sianco, Bethan Gwanas Hi yw fy Ffrind ac Elin Llwyd Morgan, Rhwng y Nefoedd a Las Vegas, a'r enillydd yn y pen draw oedd Caryl Lewis. Ceir stori lawn y rhestr hir yma.

 


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia