Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

grahame daviesLlyfryddiaeth:

Rhaid i Bopeth Newid, (Gomer, 2004).

Ffiniau/Borders, (Gomer, 2002).

The Chosen People, (Seren, 2002).

Cadwyni Rhyddid, (Barddas, 2001).

Oxygen, (Seren, 2000).

Sefyll yn y Bwlch, (Gwasg Prifysgol Cymru, 1999).

Adennill Tir, (Barddas, 1997).


Erthyglau a blodeugerddi sylweddol:

 • 2018 Hiraeth- Erzolirzoli Wales-Cameroon anthology, Gol. Eric Ngalle Charles, Hafan, Abertawe, 2018
 • "Sleeping with the Enemy: The Tensions of Literary Translation", New Welsh Review, Rhif 64, Haf 2004, 58-64. Adolygiad o agweddau tuag at gyfieithu llenyddol o'r Gymraeg i'r Saesneg.
 • "Dechreuadau: Y Gymraeg a'r Cyfryngau Newydd", Cyfrwng Media Wales Journal, Vol. 1, 2004, 26-41. Eds. James Thomas, Gwenno Ffrancon. Asesiad trylwyr o'r cyfryngau newydd Cymraeg, yn canolbwyntio'n arbennig ar BBC Cymru'r Byd.
 • Diffinio Cenedl: Cymru a'r BBC, BBC Cymru, 2004. Ar y cyd gyda Patrick Hannan. Traethodau gan amryw o awduron ar rôl y BBC yng Nghymru.
 • "Welsh and Jewish: Responses to Wales by Jewish Writers", Culture and the State, University of Alberta, Edmonton, 2004, Volume 3, 211. Goln. James Gifford, Gabrielle Zezulka-Mailloux. Erthygl yn seiliedig ar ddarlith a draddodwyd i gynhadledd "Culture and the State" yn Edmonton, Canada, ym Mai 2003.
 • "Borders in the Mind", Agenda, Gwanwyn 2004, 4-9. Erthygl yng nghyfnodolyn y Sefydliad Materion Cymreig yn ymwneud â'r profiad o feddylfryd y ffin yng Nghymru ac mewn mannau eraill. Gellir llwytho'r erthygl fel ffeil pdf o wefan y Sefydliad.
 • Plamak (“Fflam”), Rhif. 3-4, Bulgaria, 2002. Rhifyn arbennig o gylchgrawn llenyddol amlycaf Bwlgaria, wedi ei neilltuo i awduron o Gymru.
 • “Bryan Martin Davies”, Mae'n Gêm o Ddau Fileniwm, Beirdd a Barddoniaeth, (Carreg Gwalch, 2002). Gol. Myrddin ap Dafydd. Astudiaeth feirniadol estynedig o'r bardd pwysig hwn gyda dadansoddiad manwl o rai o'i gerddi mewn llyfr sy'n cynnwys astudiaethau o rai o feirdd Cymraeg mwya'r 20fed Ganrif.
 • “Adennill Tir”, Merthyr a Thaf, (Gomer, 2001). Gol. Hywel Teifi Edwards. Traethawd hunangofiannol yn ymwneud â chefndir yr awdur ym Merthyr Tudful, mewn casgliad o lenyddiaeth Gymraeg am Ferthyr a Chwm Taf.
 • “Wythnos yng Nghymru’r Byd”: Chwileniwm (Gwasg Prifysgol Cymru, 2002). Gol. Angharad Price. Astudiaeth o flwyddyn gyntaf y gwasanaeth rhyngrwyd Cymraeg BBC Cymru'r Byd, ynghyd â myfyrdod ar dechnoleg yn gyffredinol, mewn casgliad o draethodau ar lenyddiaeth a'r dechnoleg newydd.
 • “Success against the odds”, New Welsh Review Rhif. 55, 2002. Astudiaeth feirniadol o'r beirdd Cymraeg groau dan 45 oed - Gwyneth Lewis, Elin ap Hywel, Twm Morys, Emyr Lewis ac Iwan Llwyd.
 • “Rhagfur a Rhagfarn: gwrth-semitiaeth yng ngwaith Saunders Lewis, T.S.Eliot a Simone Weil”; Taliesin, Rhif. 100, 2000. Astudiaeth o wrth-semitiaeth yng ngwaith Saunders Lewis, T.S.Eliot a Simone Weil.
 • “Resident Aliens; R.S.Thomas and the Anti-Modern Movement”: Welsh Writing in English, 7/2001-2 Gol. Tony Brown. Astudiaeth estynedig (8,000 o eiriau) o R.S.Thomas fel llenor gwrth-fodern.
 • “Minority Report"; Cardiff Central, Gol. Francesca Rhydderch, Gomer, 2003. Traethawd hunangofiannol ar gefndir yr awdur yng Nghaerdydd mewn casgliad o ddarnau gan awduron gyda chysylltiadau â'r brifddinas.
 • The Bloodaxe Book of Modern Welsh Poetry, Goln. John Rowlands a Menna Elfyn. (Bloodaxe, 2003). Pedair cerdd ac 11 o gyfieithiadau mewn blodeugerdd bwysig yn cynnwys barddoniaeth Gymraeg yr Ugeinfed Ganrif mewn cyfieithiad Saesneg.

Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia