Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

Llyfryddiaeth:


Llyfrau:

Alcemi Dwr / Alchemy of Water (Gomer, 2013)

Lightning Beneath the Sea (Seren, 2012).

The Dragon and the Crescent (Seren, 2011).

Real Wrexham (Seren, 2007. Ail-argraffwyd 2009.

Everything Must Change (Seren).

Gwyl y Blaidd / Festival of the Wolf, Goln. Tom Cheesman, Grahame Davies a Sylvie Hoffman (Parthian/Hafan, 2006).

Achos, (Barddas, 2005).

The Big Book of Cardiff, Goln. Peter Finch & Grahame Davies (Seren, 2005).

Rhaid i Bopeth Newid, (Gomer, 2004).

No país da brétema (VTP Editorial, 2004).

Nel país de la borrina. (VTP Editorial, 2004)

Ffiniau/Borders, (Gomer, 2002).

The Chosen People, (Seren, 2002).

Cadwyni Rhyddid, (Barddas, 2001).

Oxygen, (Seren, 2000).

Sefyll yn y Bwlch, (Gwasg Prifysgol Cymru, 1999).

Adennill Tir, (Barddas, 1997).


Erthyglau a blodeugerddi sylweddol:

 • Pedair cerdd yn Dodos and Dragons, (Prifysgol Aberystwyth, 2016) casgliad o ysgrifennu o Gymru a Mauritius, wedi ei olygu gan Ameerah Arjanee, Mike Jenkins a Kavi Vadamootoo.
 • Tair cerdd yn Fesul Gair, (Gomer, 2014) blodeugerdd o waith ar gyfer disgyblion TGAU Cymraeg.
 • 'In the Chapel of the Spirit'. Erthygl am R.S Thomas yn Ed. Ali Anwar, Encounters with R.S., (H'mm Foundation, 2013). Deuddeg o awduron yn cofnodi eu profiadau personol o'u perthynas gyda'r bardd R.S.Thomas a'i waith
 • Poems for R.S. A Centenary Celebration, (Hay Festival Press) 2013. Unarddeg o awduron yn ymateb i gerddi gan R.S.Thomas ermwyn nodi canmlwyddiant ei eni.
 • Everything Must Change', yn Goln. John Osmond a Peter Finch 25/25 Vision. Welsh Horizons across 50 years, (Sefydliad Materion Cymreig) 2012, 31-35.
 • 'On Mohammed Farid Street, A response to David M Beddoe's The Lost Mameluke: A Tale of Egypt', New Welsh Review, #96 Haf 2012, 26-35.
 • 'The Dragon and the Crescent', Arches Quarterly, Cyfrol 4, Rhif 8, Gwanwyn / haf2011, Europe's Islamic Past 140-146. Yr erthygl ar gael arlein yma.
 • 'Wales and Islam', Planet, Number 201, February 2011, 104-114.
 • 'The Novelist, the Nun and the Biscuit Tin', Eds. Valerie Henitiuk and Amanda Hopkinson, In Other Words, The Journal For Literary Translators, Number 30, Winter 2007, 74-79.
 • 'Bryan Martin Davies', Gol. Robert Rhys, Y Patrwm Amryliw, Cyfrol 2, (Barddas, 2006), 91-101.
 • "'By Lightning Beneath the Sea': adoption of New Media in the Welsh language." Mercator Media Forum, Cyfrol 9, (Gwasg Prifysgol Cymru, 2006), t.69-83. Gol. George Jones.
 • "Cyfannu" a "Making Whole", Beyond the Difference, Welsh Literature in Comparative Contexts, Goln. Alyce von Rothkirch a Daniel Williams, (Gwasg Prifysgol Cymru, 2004), 204-205. Cerdd mewn llyfr festschrift i anrhydeddu'r Athro M. Wynn Thomas.
 • "Be 'Di Llyfr y Flwyddyn Rhwng Ffrindia'?' Barddas, Rhif 278, Gorffennaf / Awst 2004, 50-52. Erthygl ar y profiad o fod yn feirniad ar gystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn.
 • "Sleeping with the Enemy: The Tensions of Literary Translation", New Welsh Review, Rhif 64, Haf 2004, 58-64. Adolygiad o agweddau tuag at gyfieithu llenyddol o'r Gymraeg i'r Saesneg.
 • "Dechreuadau: Y Gymraeg a'r Cyfryngau Newydd", Cyfrwng Media Wales Journal, Vol. 1, 2004, 26-41. Eds. James Thomas, Gwenno Ffrancon. Asesiad trylwyr o'r cyfryngau newydd Cymraeg, yn canolbwyntio'n arbennig ar BBC Cymru'r Byd.
 • Diffinio Cenedl: Cymru a'r BBC, BBC Cymru, 2004. Ar y cyd gyda Patrick Hannan. Traethodau gan amryw o awduron ar rôl y BBC yng Nghymru.
 • "Welsh and Jewish: Responses to Wales by Jewish Writers", Culture and the State, University of Alberta, Edmonton, 2004, Volume 3, 211. Goln. James Gifford, Gabrielle Zezulka-Mailloux. Erthygl yn seiliedig ar ddarlith a draddodwyd i gynhadledd "Culture and the State" yn Edmonton, Canada, ym Mai 2003.
 • "Borders in the Mind", Agenda, Gwanwyn 2004, 4-9. Erthygl yng nghyfnodolyn y Sefydliad Materion Cymreig yn ymwneud â'r profiad o feddylfryd y ffin yng Nghymru ac mewn mannau eraill. Gellir llwytho'r erthygl fel ffeil pdf o wefan y Sefydliad.
 • Plamak (“Fflam”), Rhif. 3-4, Bulgaria, 2002. Rhifyn arbennig o gylchgrawn llenyddol amlycaf Bwlgaria, wedi ei neilltuo i awduron o Gymru.
 • “Bryan Martin Davies”, Mae'n Gêm o Ddau Fileniwm, Beirdd a Barddoniaeth, (Carreg Gwalch, 2002). Gol. Myrddin ap Dafydd. Astudiaeth feirniadol estynedig o'r bardd pwysig hwn gyda dadansoddiad manwl o rai o'i gerddi mewn llyfr sy'n cynnwys astudiaethau o rai o feirdd Cymraeg mwya'r 20fed Ganrif.
 • “Adennill Tir”, Merthyr a Thaf, (Gomer, 2001). Gol. Hywel Teifi Edwards. Traethawd hunangofiannol yn ymwneud â chefndir yr awdur ym Merthyr Tudful, mewn casgliad o lenyddiaeth Gymraeg am Ferthyr a Chwm Taf.
 • “Wythnos yng Nghymru’r Byd”: Chwileniwm (Gwasg Prifysgol Cymru, 2002). Gol. Angharad Price. Astudiaeth o flwyddyn gyntaf y gwasanaeth rhyngrwyd Cymraeg BBC Cymru'r Byd, ynghyd â myfyrdod ar dechnoleg yn gyffredinol, mewn casgliad o draethodau ar lenyddiaeth a'r dechnoleg newydd.
 • “Success against the odds”, New Welsh Review Rhif. 55, 2002. Astudiaeth feirniadol o'r beirdd Cymraeg groau dan 45 oed - Gwyneth Lewis, Elin ap Hywel, Twm Morys, Emyr Lewis ac Iwan Llwyd.
 • “Rhagfur a Rhagfarn: gwrth-semitiaeth yng ngwaith Saunders Lewis, T.S.Eliot a Simone Weil”; Taliesin, Rhif. 100, 2000. Astudiaeth o wrth-semitiaeth yng ngwaith Saunders Lewis, T.S.Eliot a Simone Weil.
 • “Resident Aliens; R.S.Thomas and the Anti-Modern Movement”: Welsh Writing in English, 7/2001-2 Gol. Tony Brown. Astudiaeth estynedig (8,000 o eiriau) o R.S.Thomas fel llenor gwrth-fodern.
 • “Minority Report"; Cardiff Central, Gol. Francesca Rhydderch, Gomer, 2003. Traethawd hunangofiannol ar gefndir yr awdur yng Nghaerdydd mewn casgliad o ddarnau gan awduron gyda chysylltiadau â'r brifddinas.
 • The Bloodaxe Book of Modern Welsh Poetry, Goln. John Rowlands a Menna Elfyn. (Bloodaxe, 2003). Pedair cerdd ac 11 o gyfieithiadau mewn blodeugerdd bwysig yn cynnwys barddoniaeth Gymraeg yr Ugeinfed Ganrif mewn cyfieithiad Saesneg.

Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia