Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

02/06/2013

Cyhoeddi Alcemi Dwr / Alchemy of Water

Yng Ngwyl y Gelli ar Fai 29, bu Grahame Davies a Tony Curtis yn darllen o'u cyfrol Alcemi Dwr / Alchemy of Water, a gyhoeddwyd gan Wasg Gomer.

Y mae'r llyfr yn cyflwyno lluniau o lynnoedd, afonydd a rhaeadrau yng Nghymru gan Mari Owen a Carl Ryan gyda cherddi Saesneg gan Tony Curtis a cherddi Cymraeg gan Grahame Davies.

Dathliad o dir a phobol Cymru drwy farddoniaeth a ffotograffiaeth y'w cywaith hwn.

'Y mae dwr yn hollbresennol yn ein tirwedd a'n chwedlau, yn ein tywydd a'n geiriau, fel bod peryg inni fethu gwerthfawrogi rhywbeth mor hanfodol, mor anochel ac mor fywiol' (Grahame Davies).

Clawr Alcemi Dwr / Alchemy of Water

Tony Curtis, y cyhoeddwr Ceri Wyn Jones a Grahame Davies Tony Curtis, y cyhoeddwr Ceri Wyn Jones a Grahame Davies

Tony Curtis a Grahame Davies yn arwyddo'r llyfr

Tony Curtis a Grahame Davies yn arwyddo'r llyfr

Tony Curtis, Grahame Davies a Carl Ryan gydag aelodau o'u teuluoedd yn y lansiad


Tony Curtis, Grahame Davies a Carl Ryan gydag aelodau o'u teuluoedd yn y lansiad


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia