Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

14/04/2012

Cyflwyno Archesgob Cairgaint, Rowan Williams

Ar Fawrth 24, ar ran Llenyddiaeth Cymru, cyflwynodd Grahame Davies noson yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd i hybu twristiaeth lenyddol yng Nghymru. Y prif siaradwr oedd Archesgob Caergrawnt, y Tra Pharchedig Ddr Rowan Williams, a siaradodd yn afaelgar am ei berthynas gyda llenyddiaethau Cymru. Gellir gwylio fideo o'r digwyddiad llawn yma ac araith yr Archesgob yma.

Y mae'r llun isod, gan Emyr Young, trwy garedigrwydd Llenyddiaeth Cymru, yn dangos Archesgob Caergaint, Dr Rowan Williams, gydag aelodau bwrdd Llenyddiaeth Cymrua gwestwion blaenllaw eraill yn y digwyddiad yn yr Amgueddfa Genedlaethol.

Archesgob Rowan Williams yn yr Amgueddfa Genedlaethol

 

 

 Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia