Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

06/06/2006

Cyflwyno beirdd ifanc yn y Senedd

Ar Fehefin 6ed, 2006, cyflwynodd Grahame Davies noson o farddoniaeth gan feirdd ifanc yn adeilad newydd y Senedd ym Mae Caerdydd. Y chwe bardd, Cymraeg a Saesneg, oedd: Zoe Brigley, Anna Lewis, Catrin Dafydd, Mari Sion, Hywel Griffiths a Hangetsu. Yr Academi a drefnodd y digwyddiad gyda nawdd gan Arts a Busnes a Chelfyddydau Cymru. Ceir stori newyddion am y digwyddiad yma.


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia