Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

15/06/2006

Cyhoeddi casgliad am ffoaduriaid

Mae'r llyfr Gwyl y Blaidd / Festival of the Wolf yn gasgliad o waith llenyddol gan ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru. Mae wedi ei olygu ar y cyd gan Grahame Davies, Tom Cheesman a Sylvie Hoffman, mae wedi ei gyhoeddi ar y cyd gan gwmnau Hafan a Parthian , ac fe gafodd ei lansio yng Nghanolfan Dylan Thomas yn Abertawe ar Fehefin 13. Mae'n cynnwys gwaith gan ffoaduriaid a cheiswyr lloches syn hanu o dros 20 o wledydd gwahanol ac sydd bellach yn byw yn ninasoedd Caerdydd, Abertawe a Chasnewydd. Maen cynnwys hefyd ddetholiadau o lenyddiaeth berthnasol o Gymru dros gyfnod o fil o flynyddoedd, ac eitemau gan ffoaduriaid a ddaeth i Gymru i osgoi digwyddiadau megis Newyn Mawr Iwerddon a Holocost y Natsaid. Daw teitl y llyfr o gerdd gan y newyddiadurwr o Algeria, Adel Gumar, sydd hefyd yn fardd arobryn ac sydd bellach yn byw yn Abertawe. Mae ei gerdd yn sn am gyflafan yn 1988 pan gafodd 500 o bobl gyffredin eu lladd gan fyddin Algeria. Maer llyfr wedi ei fwriadu i fod o ddefnydd i athrawon a myfyrwyr ac ar gyfer pawb sydd diddordeb mewn materion megis amrywiaeth diwylliannol a mewnfudo yn y cyd-destun Cymreig, boed hynny yn y gorffennol neu yn y presennol.


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia