Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

18/05/2003

Darlith a darlleniad yng Nghanada

Ymwelais Chanada ddechrau mis Mai er mwyn traddodi darlith ar Gymru a'r Iddewon mewn cynhadledd o'r enw Culture and the State ym Mhrifysgol Alberta yn Edmonton.

Hon oedd fy ymweliad cyntaf Chanada - os na chyfraf droedio ar dir y wlad honno wrth ymweld rhaeadr Niagara y llynedd. Hefyd, gwneuthum ddarlleniad barddoniaeth yn ystod y daith.

Rwy'n ddiolchgar i brifysgol Alberta am y gwahoddiad ac i'r Cyngor Prydeinig yng Nghanada am gyfrannu at y costau. Wi wnes i fwynhau'r daith yn fawr iawn, a braf oedd cael cwmni Mark Leslie Woods ar daith fythgofiadwy drwy'r Rockies am ychydig ddyddiau. Gobeithiaf y bydd modd ymweld eto rywdro yn y dyfodol.


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia