Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

12/02/2004

Cerdd Fawr Caerdydd

Cefais fy nghomisiynu i gyfrannu at y prosiect hwn a dynnodd ynghyd waith gan lenorion amlwg a newydd-ddyfodiaid er mwyn dathlu dinas Caerdydd. Cyfrennais ddilyniant o bedair cerdd, dwy o rai Cymraeg a dwy Saesneg. Cafodd yr holl waith ei gydlynu gan Susan Richardson, ac mi roedd yn effeithiol iawn - roedd cyfraniadau'r newydd-ddyfodiaid yn ddigon i beri pryder i awduron mwy amlwg! Gallech ddarllen darnau yma. Syniad y gerdd oedd i gefnogi cais Caerdydd i ddod yn Ddinas Diwylliant Ewrop yn 2008.


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia