Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

18/05/2003

Cysgu Gyda'r Gelyn

Grahame Davies oedd un o'r siaradwyr yn rhoi'r anerchiad agoriadol mewn cynhadledd ryngwladol ar gyfieithu llenyddol ym Mhrifysgol Morgannwg ar Fehefin 28. fel teitl, dewisodd yr ymadrodd "Sleeping with the Enemy", a fathwyd gan ei gyd-weithiwr Elin ap Hywel fel ffordd o ddisgrifio'r profiad anghysurus o gyfieithu allan o aiith leiafrifol i mewn i un fwyafrifol. Dyma fanylion y gynhadledd.

 


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia