Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

19/10/2006

Darlleniad yn Delta, Pennsylvania

Ar Hydref 5ed, perfformiodd Grahame Davies ddarlleniad yn Delta, Pennsylvania, UDA, yn y capel Cymraeg lleol,Capel Cymraeg Rehoboth. Cafodd Delta, a'r gymuned gyfagos, Cardiff, Maryland, eu sefydlu fel cymunedau cloddio llechi, gan ddenu niferoedd o ymfudwyr o Gymru, yn enwedig o'r gogledd-orllewin. Yn y fynwent yn Delta fe geir llawer o feddi gydag arysgrifiadau Cymraeg, gan gynnwys rhai englynion da. Mae gan lawer o'r bobl leol dras Cymreig, ac mae'r capel yn gwneud gwaith gwych fel canolbwynt gweithgareddau treftadaeth Gymreig yr ardal, gan gynnwys cynnal dosbarthiadau Cymraeg.

 


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia