Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

20/12/2013

Cyhoeddi Encounters with R.S.

Mae'r gyfrol Encounters with R.S. a gasglwyd gan Ali Anwar, sylfaenydd y H'mm Foundation wedi cael ei chyhoeddi i ddathlu canmlwyddiant geni'r bardd mawr R.S.Thomas.

Mae'n cynnwys traethodau a cherddi gan ddeuddeg o awduron, gan gynnwys Bardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke, Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan, Peter Finch a Gwyneth Lewis. Mae ganddo ragair gan John Barnie.

Y mae cyfraniad Grahame Davies, 'In the Chapel of the Spirit' yn darlunio ei gyfarfodydd ef dros y blynyddoedd gyda'r bardd a fu'n destun i'w ddoethuriaeth ac yn ysbrydoliaeth barhaol iddo.

Clawr Encounters With R.S.

 


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia