Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

 

04/07/2020

Comisiwn i gofio colledion Covid-19

Mae Grahame Davies wedi ei gomisiynu i greu cyfres newydd o gerddi fel ymateb i bandemig Covid-19.

Mae gwyl gelfyddydol JAM on the Marsh yng Nghaint yn Lloegr wedi comisiynu'r gyfres i'w pherfformio mewn datganiad o Requiem Gabriel Faure, yn Eglwys St Leonards, Hythe, gyda chantorion y Gesualdo Six.

Cafodd y perfformiad ei recordio dan amodau pellhau cymdeithasol, ac fe'i darlledwyd ar Youtube ar Awst 14.  Gellir ei wylio arlein am 30 diwrnod wedyn ar y ddolen hon. Gellir darllen y cerddi yma.

Y perfformiad yn Eglwys St Leonard, Hythe

Y perfformiad yn Eglwys St Leonard, Hythe, Caint.

 

Home


News


Books/Reviews


Poems


Contact


Website created by
Mabmedia