Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

23/11/2007

'Gair o Gelf' i godi arian at yBrifwyl

Ar Dachwedd 22, cymerodd Grahame Davies ran mewn digwyddiad arbennig yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, a ddaeth beirdd ac artistiaid at ei gilydd mewn fenter gelfyddydol i godi arian at Brifwyl Caerdydd 2008. 'Gair o Gelf' oedd Ymateb Pwyllgor Apl lleol ir her o godi arian ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd ar Cylch, 2008. Dyma'r hyn a ddywed y trefnwyr: "Gwahoddwyd 22 o feirdd ac artistiaid a chanddynt gysylltiad agos Chaerdydd i gydweithio fesul pr a chynnig eu hargraffiadau or brifddinas. Canlyniad hyn oll yw casgliad cyffrous ac unigryw, casgliad y gall Caerdydd, a Chymru gyfan, ymfalcho ynddo." Gweithiodd Grahame gyda'r artist Helen Stiff, a gynhyrchodd ddarlun fel ymateb i'r gerdd 'Llwyd', yn cynnwys y geiriau 'Llwyd yw'r pethau sy'n goroesi i gyd.' Gwerthir cardiau cyfarch o'r gweithiau celf, a llyfr gyda'r lluniau a'r cerddi i gyd, er mwyn codi arian.

Llwyd gan Helen Stiff

 


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia