Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

 

18/11/2018

Perfformiad cyntaf 'A Glasgow Elegy'

Ar Dachwedd 10fed yng Nghapel Prifysgol Glasgow  am 7.30yh fe gynhalwyd perfformiad cyntaf gwaith corawl newydd gan y cyfansoddwr Tom Harrold gyda geiriau gan Grahame Davies.

Cafodd 'A Glasgow Elegy' ei gomisiynu gan Brifysgol Glasgow er mwyn coffau canmlwyddiant y Cadoediad.

Fe'i perfformiwyd gan Gr capel y Coleg ynghyd Chymdeithas Gorawl y Coleg dan arweiniad Katy Lavinia Cooper.

Gellir gwylio recordiad o'r perfformiad yma.

Tom Harrold, Katy Lavinia Cooper and Grahame Davies

Tom Harrold, Katy Lavinia Cooper a Grahame Davies

.A Glasgow Elegy programme

The audience arriving

Y gynulleidfa yn cyrraedd

Programme

 Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia