Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

09/08/2017

Gwobr yn y Brifwyl.

Ar Awst 9fed, yn y Babell Lên, fe gyflwynwyd y wobr gyntaf i Grahame Davies ar gyfer un o gystadlaethau llenyddol yr wyl.

Gan gystadlu dan y ffugenw 'Gwydion', fe enillodd y categori ar gyfer 'Cerdd yn addas i'w chanu'. Fe ystyrir y gerdd fel testun ar gyfer Tlws y Cerddor yn Eisteddfod 2018.

Dyma'r trydydd tro i Grahame Davies ennill gwobr yn y Genedlaethol: enillodd wobr y Vers Libre yn 1994 a gwobr y Soned yn 2016.

Cyflwynwyd y dystystgrif a'r arian gan Meirion Jones mewn seremoni yn y Y Babell Lên ar y maes yn Bodedern, Sir Fôn.

Gofynwyd am gerdd ar destun yn ymwneud ‚ír gofod, sÍr, haul a/neuír planedau. Y Gymdeithas Seryddiaeth Frenhinol a noddodd y wobr.

Y seremoni wobrwyo

Y seremoni wobrwyo

Tu allan y Babell Lên

Y seremoni wobrwyo

 


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia