Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

07/10/2012

Neuadd Albert yn gweld perfformio 'The Hero'sJourney'

Cafodd 12 o gorau meibion o Gymru a Lloegr eu tynnu ynghyd gan Gr Meibion Cymry Llundain ar gyfer cyngerdd yn y Neuadd Albert yn Llundain ar Hydref 13eg 2012.

Y cyngerdd hwn oedd ail berfformiad cyntaf 'The Hero's Journey', sef gwaith a gomisiynwyd yn arbennig gan y cyfansoddwr Karl Jenkins gyda geiriau gan Grahame Davies a chyda chyfeiliant gan bencampwyr bandiau pres y byd y Cory Band, dan gyfarwyddyd Paul Bateman.

Cafodd y gwaith hwn ei berfformiad cyntaf ar Orffennaf 7fed yng Nghanolfan y Southbank fel BrynFest, sef dathliad o dreftadaeth Gymreig a drefnwyd gan Bryn Terfel yn Llundain.

Cafodd uchafbwyntiau o'r cyngerdd eu darlledu ar S4C.

 


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia