Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

23/10/2008

Yr Injan Odli

Cafodd cwpled a ysgrifennwyd yn arbennig gan Grahame Davies ei gynnwys gyda gwaith 23 o feirdd Cymraeg eraill ym mhrosiect yr Injan Odli yng ngwyl LlÍn y Lli a drefnwyd gan yr Academi yn nhafarn y Wharf yng Nghaerdydd ar Hydref 10. Calon y digwyddiad oedd 'piano llawr' a grewyd gan y cwmni celfyddydol Cymdeithas y Rhyfeddod sydd yn chwarae recordiadau o gerddi byrion, ynghyd ‚ cherddoriaeth gefndir, pan fo defnyddwyr yn ei gyffwrdd. Cewch glywed y cwpled yma ar You Tube. Thema'r cerddi oedd 'Beth yw Dychymyg?' Cwpled Grahame Davies oedd: 'Eiste'n llonydd i deithio'n bell. / Cau dy lygaid i weld yn well.'

 


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia