Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

 

20/07/2018

Sesiwn i gloi gwyliau celfyddydol yng Nghaint

Ar Orffennaf  15fed, cymerodd Grahame Davies ran gyda'r artist Kate Walters mewn sesiwn sesiwn gloi gwyl JAM on the Marsh a Gwyl yr Hythe Festival yng Nghaint.

Yn ystod y digwyddiad, a drefnwyd ar y cyd gan y ddwy wyl a gynhaliwyd yn y Tin Tabernacle yn Portland Road, Hythe, ymatebodd Davies mewn barddoniaeth i'r lluniau a gynhyrchwyd gan Kate Walters yn ystod wythnos yr wyl.

Y mae Davies wedi derbyn gwahoddiad i fod yn Fardd Preswyl yr Wyl yn 2019.


 Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia