Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

29/07/2004

Nofel gyfoes am frwydr yr iaith

Dyma ddatganiad i'r wasg am lyfr diweddaraf Grahame Davies, Rhaid i Bopeth Newid:

DATGANIAD IR WASG

Bardd yn troi at fyd y nofel

Maer bardd dychanol, Grahame Davies, ar fin cyhoeddi ei nofel gyntaf yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd eleni. Daeth y bardd i amlygrwydd gydai gyfrol Cadwyni Rhyddid a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn yn 2002, ac a heriodd fywyd cyfforddus cyfryngis y brifddinas gyda chyfuniad or dychanol ar deifiol.

Yn ei nofel gyntaf, Rhaid i Bopeth Newid, a gyhoeddir gan wasg Gomer, maer cynfas wedi ehangu wrth iddo ddilyn hynt y gydwybod radical yng Nghymru wedi datganoli. Y tro hwn, ceir cwestiynau caled nid yn unig i elynion y Gymraeg, ond iw chyfeillion, ac nid yn unig ir gwleidyddion ond ir ymgyrchwyr hefyd.

Dwy ferch a dau gyfnod syn sail iw nofel. Mae Meinwen Jones wedi bod yn ymgyrchun ddiflino dros yr iaith Gymraeg ers cyfnod ei harddegau. Bellach, a hithau ar drothwy ei deugain oed, maen wynebu cwestiynau anodd. Mae Cymru heddiw, Cymru oes y Cynulliad, yn ddieithr ac oeraidd iddi: hen ffrindiaun colli ffydd a hen elynion yn magu hyder. Gydar wlad fel pe bain newid o dan ei thraed, does ond un peth sicr dyw Meinwen ddim am blygu ir drefn. Wedir cyfan, mae ganddi ei hysbrydoliaeth, ei harwres: yr ymgyrchwraig eiconig, Simone Weil.

Un o ferched disgleiriaf ei chenhedlaeth oedd Simone Weil, un o elt academaidd Ffrainc rhwng y ddau Ryfel Byd. Ond roedd yr ysfa am gyfiawnder yn llosgi ynddi, yn ei gyrru i roi heibioi gyrfa brifysgol er mwyn uniaethu gweithwyr ar tlodion. Wrth herio gormes ar y chwith ac ar y dde gyda geiriau, gweithredoedd ar gwn, roedd hin fodlon aberthu unrhyw beth er mwyn yr achos: gyrfa, teulu, cariad hyd yn oed ei bywyd ei hun. Doedd Simone ddim yn fodlon ildio, a dyw Meinwen ddim yn fodlon ildio chwaith.

Ond Rhaid i bopeth newid yw slogan yr ymgyrch, ac wrth i Meinwen geisio deffro cydwybod ei chenedl gysglyd, dinoethir rhagrith ac awydd am gyfaddawd y Gymru gyfoes ar bob ochr. Ond os yw popeth yn golygu popeth, yna rhaid i Meinwen ei hunan ystyried a yw hin fodlon ir newid ymestyn iddi hi ei hun. A fydd hin fodlon gwneud penderfyniad fydd yn newid ei byd am byth?

Yn l y nofelydd Owen Martell mae Rhaid i Bopeth Newid yn "ddeunydd darllen anhepgorol i unrhyw un sy' eisiau mynd dan groen y ddadl am yr iaith Gymraeg a hynny o'r ddwy ochr fel petai.

"Mae'r portread o Simone Weil yn hyfryd yn syml ac uniongyrchol ond hefyd yn hyfryd o ansicr a profound. Felly hefyd y portread o Meinwen sydd ar ei ennill yn sicr o'r cyferbyniad Simone Weil," meddai.

"Mae yna sylwadau craff a hollol addas ar y newidiadau a fu, ac a fydd eu hangen, ar y mudiad iaith, ac ar y Gymru ehangach fel ei gilydd. Ac mae yna olygfeydd o brydferthwch a dyfnder digamsyniol yma hefyd. Nofel gampus yn wir."

Caiff Rhaid i Bopeth Newid ei lansio yn swyddogol yn siop C@ban , Pontcanna, Caerdydd nos Iau, 5 Awst am 7.30pm.

Manylion llyfryddol
Rhaid i Bopeth Newid
Grahame Davies
7.99, 1 84323 412 2, Gwasg Gomer, cm, 272tt.

Am fwy o wybodaeth, copi adolygu neu JPEG o glawr y gyfrol neur awdur cysylltwch : Nia Jenkins Swyddog Marchnata, Gwasg Gomer Ffn: 01559 362371

 


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia