Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

 

17/01/2020

Gwyddonwyr yn perfformio 'Cn y Cefnfor'

Daeth cr o wyddonwyr rhyngwladol ynghyd i berfformio darn cerddorol newydd, 'Song of the Ocean', a gyfansoddwyd yn arbennig gan Paul Mealor gyda geiriau gan Grahame Davies fel rhan o brosiect rhyngwladol mawr  i ddathlu cynhadledd ar wyddoniaeth y mr.
 
Digwyddodd y perfformiad cyntaf fel rhan o seremoni raddio Prifysgol Aberdeen ar Ionawr 14eg, ym mhresenoldeb Duges Rothesay (teitl swyddogol Duges Cernyw yn yr Alban) a'r Dywysoges Frenhinol .

Cafodd y darn ei gomisiynu fel rhan o gynhadledd ryngwladol yn y Brifysgol ac er mwyn dathlu gwaith y gwyddonwyr yn amddiffyn amgylchedd y mr.


Paul Mealor conducts Song of the Ocean

Gellir clywed recordiad o'r ymarfer yma.

Grahame Davies with Paul Mealor and Prof Iain Torrance

Paul Mealor, Yr Athro Syr Iain Torrance (Pro-Ganghellor Prifysgol Aberdeen) a Grahame Davies yn y parti graddio.

 

Home


News


Books/Reviews


Poems


Contact


Website created by
Mabmedia