Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

12/07/2007

Esbonio sefyllfa ceiswyr lloches a ffoaduriaid.

Perfformiodd Grahame Davies ddarlleniad ar gyfer Wythnos y Ffoaduriaid yn Amgueddfa Werin Cymru ar Fehefin 21, ynghyd Heini Gruffudd. Thema'r darlleniad oedd materion ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Ddefnyddiodd ddeunydd o'r flodeugerdd o ysgrifennu gan ffoaduriaid yng Nghymru, Gwyl y Blaidd / Festival of the Wolf (Parthian/Hafan, 2006), a gyd-olygwyd gan Grahame Davies.


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia