Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

03/03/2006

Agoriad swyddogol y Senedd.

Ar Ddydd Gwyl Ddewi, Mawrth 1, 2006, bu Grahame Davies yn cymryd rhan yn y dathliadau swyddogol i nodi agoriad y Senedd, sef cartref newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mewn prosiect a drefnwyd gan yr Academi bu'n gweithio gyda Sgwad Sgwennu Cymraeg ardal Merthyr Tudful, sef plant o ysgolion Santes Tudful a Rhyd y Grug, i gynhyrchu cerddi i'w darllen yn y digwyddiadau swyddogol i ddathlu'r achlysur. Cynhyrchodd y plant dair cerdd, 'Wrth Ddwr a Thn', 'Calon Cymru' a 'Rwy'n Naw Mlwydd Oed', a chafodd y rhain eu darllen yn yr adeilad newydd fel rhan o'r dathliadau. Ceir datganiad i'r wasg am y digwyddiad yma. Ceir y cerddi isod:

Wrth Ddwr a Thn

Wrth ddwr a thn a thonnaur mr
Fe aeth ein glo i yrrur byd
Or porthladd hwn ar longau pren
I dwymo tai au cadwn glyd.
Fe hwyliodd ein haearn ar fadau mn
I godi rheilffyrdd wrth ddwr a thn.

Wrth ddwr a thn mae pwer gwres
Yn codi or ddaear yn ffynnon fflamau
Heb losgi, heb ddifa, heb frifo dim.
I ddod grym a gwres a golau
I ganu cread, i gynnau cn
I gynnig gobaith, wrth ddwr a thn.

Wrth ddwr a thn, mae gyrru gwlad,
Y gwir ich cynnal wrth eich gwaith
Yn cadw, llafurio a rhyddhau
Ac arwain Cymru ar ei thaith.
Rhydd fel y mr ar tonnau gln
I newid byd wrth ddwr a thn.

Gan: Thomas Davies, Zoe Evans, Cerys Hancox, Aimee Jones, Callum Jones, Eleri Kent


Naw Mlwydd Oed

Dwin naw mlwydd oed
ac yn dal i ddysgu a thyfu
Y profiadau newydd pob dydd
syn fy helpu i ddatblygu

Ar y dechrau ges i fy ngeni
mas or duwch a mewn ir dydd
Anadlais yn ddwfn am y tro cyntaf
yn barod i brofi popeth sydd

Or cychwyn cyntaf dechreuais gynyddu
O ddechreuad bychan daw pethau mawr
Or hedyn lleiaf mae blodyn yn ymddangos
Syn agor ei betalau i oleunir wawr

Dwin naw mlwydd oed
Ac yn barod i aeddfedu
Fi yw eich dyfodol, eich gobaith, eich rhyddid
Nawr, gwyliwch fi, Gymru.

Gan: Eliza Ashford, Mari Evans, Abigayle OSullivan, Abigail WilliamsClement.

Calon Cymru
Calon Cymru
mor goch r ddraig.
Angen nerth i gadw i fynd.

Calon Cymru
yn pwmpion gryf.
Gweithion galed i gefnogin byd.

Calon Cymru
craidd cymuned
curon gyflym, egni bywyd.

Tn pwerus, peiriant newydd
corff syn gynnes iach a gonest.

Rheoli bywyd trwy ein teithiau
Gwaed yn gwthio trwyn gweithiennau.

Gwlad syn tyfu,corff hyderus,
egni bywiog, pwysig hapus.

Calon Cymru.
Gad iddi barhau i ddysgu.
Gad iddi barhau i garu.
Gad iddi barhau i ganu.....


Gan: Jack Grifiths, Kameron Harrhy, Rhys Lewis-Jones, Ellice Puddy, Jon-Ethan Richards, Joseff Reed.

 


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia