Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

07/06/2016

Cân i ddathlu agor y Senedd.

Gosododd y cyfansoddwr Paul Mealor gerdd gan Grahame Davies ar gyfer perfformiad cerddorol i ddathlu agor Pumed Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Y Senedd, ym Mae Caerdydd ar Fehefin 7fed.

Agorodd Y Frenhines y Cynulliad yng nghwmni Dug Caeredin, Tywysog Cymru a Duges Cernyw, a chafodd y cyfansoddiad gan Paul Mealor a Grahame Davies, 'Wrth Ddwr a Thân' ei berfformio gan Gôr Ieuenctid Cymru yn ystod y seremoni.

sculpture at Cefn Coed

Côr Ieuenctid Cymru dan arweiniad Paul Mealor yn perfformio yn y seremoni Frenhinol.

Wrth ddwr a thān. / By water and fire

The stream that leaves the mountain for the shore,
will neither halt nor hasten to depart,
but, knowing of the spring within the stone,
will meet the open sea with open heart.

Heb rwysg na rhemp na rhwystr
yr afon deithia 'mlaen.
Mae'r dwr sy'n llifo'n dawel
yn tarddu yn y maen.

The brightest daylight makes the darkest shade.
The sunset makes a pathway through the sea.
The flame that burns to ashes makes a home.
The fire that makes the chain can make the key.

Ar ddinas neu ddiffeithwch,
yr un goleuni glān.
Os arall ydyw'r aelwyd
yr un yw gwres y tān.

Grahame Davies


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia