Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

20/01/2008

Noson farddoniaeth Wrdw a Chymraeg

Ar 25 Ionawr, 2008, yng Nghanolfan Unity, 50-52 Sgwâr Loudoun, Caerdydd, fe gynhalwyd noson ddifyr ddwyieithog gyda darlleniadau gan Grahame Davies ynghyd ag aelodau cylch llenyddol Wrdw Bazm-e-Adab. Dyma’r bumed yn y gyfres lwyddiannus o nosweithiau barddol Wrdw a Chymraeg yn y Brifddinas a drefnir gyda chymorth Academi.


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia