Cartref:
Home:

Newyddion:
News:

Llyfrau/Adolygu:
Books/Reviews:


Cerddi
:
Poems:

Cysylltu:
Contact:

NEWYDDION DIWEDDARAF

26/11/2009

Perfformio 'Ysbrydoliaeth' mewn cyngerdd dathlu

Ar Dachwedd 14, fe gafodd darn o gerddoriaeth gan y cyfansoddwr Karl Jenkins , gyda geiriau gan Grahame Davies, ei berfformio am y tro cyntaf mewn cyngerdd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru i ddathlu penblwydd y cyfansoddwr yn 65, penblwydd y Ganolfan yn bump oed, a phenblwydd y Cynulliad Cenedlaethol yn ddeg. Cyfansoddwyd y darn, 'Ysbrydoliaeth', yn arbennig ar gyfer yr achlysur, ac fe'i perfformiwyd gan gorau cyfunol C˘rdydd, C˘r Caerdydd, Aelwyd y Waun Ddyfal a Cantata, gan gerddorfa Sinfonia Cymru, a chan y delynores Catrin Finch. Cafodd y noson ei darlledu ar S4C ar Dachwedd 21.

Perfformiad cyntaf 'Ysbrydoliaeth' yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Tachwedd 14, 2009. Llun: S4C

Grahame Davies a Karl Jenkins ym mherfformiad cyntaf 'Ysbrydoliaeth' yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Tachwedd 14, 2009. Llun: S4C

 


Cartref


Newyddion


Adolygiadau


Cerddi


Cysylltu

Crewyd y wefan gan
Mabmedia